Hlavná Iné Politika verejného zdravia: definícia, príklady a ďalšie

Politika verejného zdravia: definícia, príklady a ďalšie

6. mája 2021

Politika verejného zdravia hrá zásadnú úlohu vo všeobecnom blahu a bezpečnosti obyvateľstva. Na základe daných potrieb komunity stanovuje politika verejného zdravia jasné ciele a riešenia smerujúce k celkovému zdraviu.

Čo je politika verejného zdravia?

Politika verejného zdravia je definovaná ako zákony, nariadenia, akcie a rozhodnutia implementované v spoločnosti s cieľom podporiť zdravie a zabezpečiť splnenie konkrétnych cieľov v oblasti zdravia.

Politiky verejného zdravia môže siahať od formálnych právnych predpisov až po úsilie komunity o pomoc. Politika verejného zdravia hrá úlohu vo viacerých odvetviach, vrátane:

 • Zdravotná starostlivosť

 • Poistenie

 • Vzdelávanie

 • poľnohospodárstvo

 • Obchodné

 • A viac.

Jasnú definíciu politiky verejného zdravia je ťažké určiť kvôli jej multidisciplinárnej povahe. Jadrom celej politiky v oblasti verejného zdravia je však jedinečná misia smerom k zdraviu.

Organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia , Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb , Úrad pre potraviny a liečivá a ďalšie vládne a mimovládne agentúry zohrávajú veľkú úlohu v politike verejného zdravia. Tieto organizácie uskutočňujú výskum a realizujú iniciatívy v oblasti vzdelávania a zdravia pre obyvateľstvo - vytvárajú zákony a politiky, ktoré zabezpečujú, aby mala spoločnosť výživné jedlo k jedlu, pitnú vodu, vakcíny pre chorých a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Dôležitosť politiky verejného zdravia

Politika verejného zdravia je zásadná, pretože prináša teóriu a výskum verejného zdravia do praktického sveta. Politiky verejného zdravia vytvárajú kroky z výskumu a nachádzajú rozsiahle riešenia skôr identifikovaných problémov.

Ako úradník v oblasti politiky verejného zdravia ste zodpovedný za iniciáciu stratégií a politík týkajúcich sa zdravotných zásahov aj prevencie. Ak chcete, aby vaša cieľová populácia prosperovala, musíte sa zaoberať nielen fyzickým zdravím, ale aj duševným, sociálnym a ekonomickým blahobytom.

Príklady politiky verejného zdravia

Pred implementáciou politík v oblasti verejného zdravia budú tvorcovia politiky a úradníci prechádzať rozsiahlym výskumným procesom, aby určili, aké problémy v oblasti verejného zdravia je potrebné riešiť, a formulovali najlepšie následné riešenia. Tu uvádzame niekoľko bežných politík v oblasti verejného zdravia, ktoré sa dnes stali kľúčovou súčasťou spoločnosti:

 1. Politika bezpečnosti potravín: Politiky bezpečnosti potravín sú veľmi dôležité pre všeobecné zdravie jednotlivcov a ľudí v spoločnosti. Choroby spojené s potravinami sú veľkým problémom a je úlohou úradníkov verejného zdravotníctva formulovať politiky, ktoré zabezpečia, aby sa pre verejnosť sprístupňovali iba potraviny, ktoré sú bezpečné na konzumáciu.

 2. Užívanie tabaku: Mnoho úradníkov v oblasti verejného zdravotníctva zaviedlo opatrenia na zníženie rizika úmrtí a chorôb spôsobených konzumáciou tabaku a fajčením. Niektoré z týchto politík zahŕňajú zvyšovanie cien tabaku a vytváranie oblastí bez tabaku v komunitách na ochranu nefajčiarov pred účinkami sekundárneho fajčenia.

  Ježiš, radosť z túžby človeka
 3. HIV: Politika verejného zdravia hrá dôležitú úlohu pri vzdelávaní verejnosti v oblasti prevencie HIV, spôsobu života s vírusom, možností liečby a prevencie stigmy. Na výrazné zníženie dopadu a šírenia vírusu v rôznych komunitách sa implementovali politiky v oblasti verejného zdravia vrátane zvýšeného prístupu k testovaniu, antikoncepcii a medicíne.

 4. Alkohol: Zneužívanie alkoholu je jednou z hlavných príčin dopravných nehôd, násilia, sexuálnych útokov, zdravotných komplikácií a ďalších. Politiky verejného zdravia sú v boji proti obmedzeniu závislosti od alkoholu a znižovaniu jeho negatívnych účinkov na používateľov zásadné. Politiky týkajúce sa alkoholu sa líšia v závislosti od komunity, ale najbežnejším príkladom sú vekové obmedzenia pri konzumácii a nákupe alkoholu.

Vďaka titulu Master of Public Health môžu absolventi vykonávať kariéru vo vládnych agentúrach, zdravotníckych organizáciách, neziskových organizáciách, vysokých školách a ďalších. Študenti využijú svoje vedomosti z hodnotenia verejného zdravia a riešení na podporu zdravšej spoločnosti a celého sveta.

Prostredníctvom intenzívneho štúdia a odborných osnov poskytuje program MPH na škole Columbia Mailman School of Public Health študentom kritické zručnosti a znalosti potrebné na zvládnutie širokej škály zdravotných výziev v spoločnosti.

Začnite svoju kariéru v oblasti verejného zdravia ešte dnes navštívením našej stránky programu Master of Public Health. Viac informácií o správach, trendoch a výskume v oblasti verejného zdravia nájdete na našom blogu.

-

Od roku 1922 je na čele Columbia Mailman School of Public Health zodpovedný za výskum v oblasti verejného zdravia, vzdelávanie a spoluprácu v komunite. Riešime súčasné naliehavé problémy v oblasti verejného zdravia a transformujeme výskum do praxe. Získajte viac informácií o našich študijných programoch v oblasti verejného zdravia.

Zaujímavé Články

Redakcia Choice

Larysa Kondracki '01 (GS) na Mini-sériu Direct, Picnic at Hanging Rock
Larysa Kondracki '01 (GS) na Mini-sériu Direct, Picnic at Hanging Rock
Alumna Larysa Kondracki '01 režíruje tri epizódy očakávaného televízneho miniseriálu Piknik na Hanging Rock, ktorý bude mať premiéru v máji 2018.
Magyar Jeti Zrt v. Maďarsko
Magyar Jeti Zrt v. Maďarsko
Globálna sloboda prejavu v Kolumbii sa usiluje o lepšie porozumenie medzinárodným a národným normám a inštitúciám, ktoré najlepšie chránia voľný tok informácií a prejavu v prepojenom globálnom spoločenstve s hlavnými spoločnými výzvami. Na splnenie svojho poslania globálna sloboda prejavu realizuje a zadáva výskumné a politické projekty, organizuje podujatia a konferencie a zúčastňuje sa globálnych diskusií o ochrane slobody prejavu a informácií v 21. storočí a prispieva k nim.
The Online Citizen Pte Ltd v. Generálny prokurátor
The Online Citizen Pte Ltd v. Generálny prokurátor
Globálna sloboda prejavu v Kolumbii sa snaží lepšie porozumieť medzinárodným a národným normám a inštitúciám, ktoré najlepšie chránia voľný tok informácií a prejavu v vzájomne prepojenom globálnom spoločenstve s hlavnými spoločnými výzvami. Na splnenie svojho poslania globálna sloboda prejavu realizuje a zadáva výskumné a politické projekty, organizuje podujatia a konferencie a zúčastňuje sa globálnych diskusií o ochrane slobody prejavu a informácií v 21. storočí a prispieva k nim.
Po zotavení zostáva riziko reinfekcie koronavírusmi
Po zotavení zostáva riziko reinfekcie koronavírusmi
Nový výskum expertov z Columbia Health University School of Public Health zistil, že reinfekcie endemickými koronavírusmi nie sú nezvyčajné ani do jedného roka od predchádzajúcej infekcie. Štúdia zameraná na štyri endemické koronavírusy - okrem vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19 - zistila, že keď došlo k reinfekcii, nespájala sa s menej závažnými príznakmi.
CEO spoločnosti Antena 3 v. Extraconfidencial, S.L.
CEO spoločnosti Antena 3 v. Extraconfidencial, S.L.
Globálna sloboda prejavu v Kolumbii sa usiluje o lepšie porozumenie medzinárodným a národným normám a inštitúciám, ktoré najlepšie chránia voľný tok informácií a prejavu v prepojenom globálnom spoločenstve s hlavnými spoločnými výzvami. Na splnenie svojho poslania globálna sloboda prejavu realizuje a zadáva výskumné a politické projekty, organizuje podujatia a konferencie a zúčastňuje sa globálnych diskusií o ochrane slobody prejavu a informácií v 21. storočí a prispieva k nim.
'Kodachrome' Režíroval Alumnus Mark Raso ‘12 Premiéra na Netflixe
'Kodachrome' Režíroval Alumnus Mark Raso ‘12 Premiéra na Netflixe
Kodachrome, ktorý režíroval Alumnus Mark Raso ’12, mal premiéru minulý týždeň ako originálna produkcia Netflixu. Kliknite sem a pozrite si oficiálny trailer.
Boot Camp NIH Grant Writing: Budovanie silného základu pre financovanie úspechu
Boot Camp NIH Grant Writing: Budovanie silného základu pre financovanie úspechu
Kurz 19. - 20. júla je plný! Pripojte sa k nasledujúcemu živému prenosovému táboru NIH Grant Writing Boot Camp: 8. - 9. novembra 2021. NIH Grant Writing Boot Camp je dvojdňový intenzívny výcvikový tábor, ktorý kombinuje prednášky, praktické aktivity a diskusie s cieľom demystifikovať proces žiadosti o NIH. Toto školenie pripraví účastníkov na predloženie návrhu grantu NIH, z ktorého sa stane recenzent